Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức Seo

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P1

Yếu tố quyết định đến thứ hạng của website top 1 trên Google | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P9 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P8 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P7 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P6 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P5 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P4 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P3 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P2 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – Phần cuối

Để website của bạn có mặt trong top đầu của Google thì Google sử dụng rất nhiều yếu tố để đánh giá xếp hạng các website. Theo thống kê có khoảng hơn 200 yếu tố mà Google sử dụng. Một số yếu tố xếp hạng được chính Google công bố còn lại là do đúc kết kinh nghiệm mà thành. Dưới đây là bản danh sách đấy đủ của các yếu tố xếp hạng mặc dù vẫn còn những yếu tố gây tranh cãi.

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - P1

Domain Factors

1. Domain Age – Tuổi tên miền

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - P1

Matt Cutts states that:

“The difference between a domain that’s six months old verses one year old is really not that big at all.”.

In other words, they do use domain age…but it’s not very important.

Matt Cutts nói rằng: “Một tên miền 6 tháng hay 1 năm tuổi thì cũng không có sự khác biệt gì lớn lắm”.

Điều đó có nghĩa, tuổi tên miền cũng là một yếu tố liên quan đến thứ hạng nhưng nó không phải là quan trọng lắm.

2. Keyword Appears in Top Level Domain – Từ khóa xuất hiện trong TLD:

Doesn’t give the boost that it used to, but having your keyword in the domain still acts as a relevancy signal. After all, they still bold keywords that appear in a domain name.

Từ khóa nằm trong Top Level Domain là một dấu hiệu chứng tỏ website của bạn hoạt động liên quan chặt chẽ tới từ khóa đó. Tuy từ khóa đó không được tăng hạng nhưng Google vẫn lưu ý đến một từ khóa nằm trong Top Level Domain .

Ghi chú: Các loại tên miền – Domain name

Domain name cấp cao nhất

Domain Name cấp cao nhất là tên miền bạn đăng ký trực tiếp với các nhà cung cấp Domain name. Theo sau ngay phần tên bạn tùy chọn là phần TLD (Top Level Domain) có dạng: .com, .net, .org, .gov, .edu, .info, .tv, .biz,… hoặc các TLD kết hợp với ký hiệu viết tắt của quốc gia: .com.vn, .net.vn, .org.vn, .gov.vn,…

Ví dụ: vging.vn; lohha.com.vn; dieutriungthu.org … được coi là các tên miền cấp cao nhất. Các tên miền cấp cao nhất thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín trong kinh doanh trên Internet của các doanh nghiệp.

Domain name thứ cấp

Là tất cả những loại Domain Name còn lại mà domain đó phải phụ thuộc vào một Domain Name cấp cao nhất. Để đăng ký các Domain Name kiểu này, thông thường bạn phải liên hệ trực tiếp với người quản lý Domain Name cấp cao nhất.

Ví dụ: suckhoe.24h.com.vn; ketquasoxo.24h.com.vn … được coi là những tên miền thứ cấp.

3. Keyword As First Word in Domain – Từ khóa xuất hiện đầu tiên trong tên miền

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - P1

SEOMoz’s 2011 Search Engine Ranking Factors panelists agreed that a domain that starts with their target keyword has an edge over sites that either don’t have the keyword in their domain or have the keyword in the middle or end of their domain:

Các chuyên gia đã đồng ý rằng một tên miền bắt đầu với từ khóa mục tiêu thì web đó có lợi thế hơn các trang web hoặc không có các từ khóa trong tên miền hoặc có các từ khoá ở giữa hoặc cuối tên miền.

4. Domain registration length: Thời gian đăng ký tên miền

A Google patent states:

“Valuable (legitimate) domains are often paid for several years in advance, while doorway (illegitimate) domains rarely are used for more than a year. Therefore, the date when a domain expires in the future can be used as a factor in predicting the legitimacy of a domain”.

Tên miền hợp pháp thường được mua dài hạn, trong khi đó những tên miền bất hợp pháp chỉ được mua trong hơn 1 năm. Bởi vậy, thời hạn hết hạn tên miền cũng được sử dụng như 1 yếu tố đánh giá tính hợp pháp của 1 tên miền.

5. Keyword in Subdomain Name: Từ khóa trong tên miền phụ

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - P1

SEOMoz’s panel also agreed that a keyword appearing in the subdomain boosts rank:

Từ khóa trong tên miền phụ: Một từ khóa xuất hiện trong các tên miền phụ làm tăng thứ hạng.

6. Domain History: Lịch sử tên miền

A site with volatile ownership (via whois) or several drops may tell Google to “reset” the site’s history, negating links pointing to the domain.

Một trang web đã không còn quyền sở hữu thông qua whois có thể nói với Google để “thiết lập lại” lịch sử của trang web, phủ nhận liên kết trỏ đến tên miền.

7. Exact Match Domain: Kết hợp chính xác tên miền

EMDs may still give you an edge…if it’s a quality site. But if the EMD happens to be a low-quality site, it’s vulnerable to the EMD update:

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - P1

EMDS vẫn có thể cung cấp cho bạn uy tín nếu đó là một trang web chất lượng. Nhưng nếu EMD của một trang web chất lượng thấp, nó dễ bị ảnh hưởng bởi các bản cập nhật EMD sau này

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - P1

Ghi chú : EMD là chữ viết tắt của : Exact Match Domain (kết hợp chính xác tên miền), hiểu một cách đơn giản đó là domain (tên miền) trùng từ khóa(keywords) cần SEO .

- Thuật toán EMD theo Matt Cutts trưởng bộ phận webspam của Google cho biết, thuật toán này ảnh hưởng tới 0,6% kết quả tìm kiếm trên Google với ngôn ngữ tiếng Anh Mỹ.

8. Public vs. Private WhoIs:

Private WhoIs information may be a sign of “something to hide”. Matt Cutts is quoted as stating at Pubcon 2006:

“…When I checked the whois on them, they all had “whois privacy protection service” on them. That’s relatively unusual.  …Having whois privacy turned on isn’t automatically bad, but once you get several of these factors all together, you’re often talking about a very different type of webmaster than the fellow who just has a single site or so.”

WhoIs Công cộng và riêng tư : WhoIs với thông tin riêng tư có vẻ là dấu hiệu của 1 sự che dấu. Matt Cutts có nói rằng

“… Khi tôi kiểm tra whois của họ, họ đều có dịch vụ bảo vệ sự riêng tư . Đó là việc tương đối bất thường. … Whois riêng tư bật không phải là xấu, nhưng một khi bạn nhận được một số những yếu tố này lại với nhau, bạn thường nói về một loại rất khác nhau của quản trị trang web hơn so với đồng những người chỉ có một trang web duy nhất, hay như vậy. ”

9. Penalized WhoIs Owner:

If Google identifies a particular person as a spammer it makes sense that they would scrutinize other sites owned by that person.

Phạt chủ sở hữu WhoIs : Nếu Google xác định một người cụ thể là một spammer điều đó đồng nghĩa với việc Google sẽ xem xét kỹ lưỡng các trang web khác thuộc sở hữu của người đó.

10. Country TLD extension – Tên miền quốc gia

Having a Country Code Top Level Domain (.cn, .pt, .ca) helps the site rank for that particular country…but limits the site’s ability to rank globally.

Có Mã quốc gia Top Level Domain(… Cn, pt, ca) sẽ giúp thứ hạng trang web tăng lên ở quốc gia cụ thể … nhưng hạn chế khả năng của trang web trên xếp hạng toàn cầu.

Dịch: Caia.vn

Xem tiếp

Bài viết liên quan

      Yếu tố quyết định đến thứ hạng của website top 1 trên Google
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P9
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P8
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P7
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P6
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P5
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P4
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P3
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P2
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – Phần cuối
Bạn phải click vào đây
để like, thì comment face của bạn mới được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến
Kiến thức tiếp theo
Kiến thức đọc nhiều

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P2

The title tag is a webpage’s second most important piece of content (besides the content of the page) and therefore sends a strong on-page SEO signal.

Hướng dẫn cài Google Analytic cho website của bạn

Trong bài này vGing sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt công cụ thống kê và phân loại truy cập vô cùng hiệu quả, tiện lợi Google Analytic. Đây là một công cụ được đánh giá có độ chính xác và tính minh bạch cao, bởi toàn bộ thông tin đều được cung cấp từ Google. Chính vì lí do trên nên Google Analytic được GOMM chọn làm công cụ để báo cáo tình hình truy cập của website cho mọi khách hàng của công ty.

Tác dụng của SEO trong marketing

SEO-Search Engine Optimization- tối ưu hóa công cụ tìm kiếm có tác dụng không nhỏ trong marketing. Tuy nhiên, để có chiến lược SEO đúng đắn không phải là dễ. vGing sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này hôm nay.

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P7

Although definitely white hat SEO, links coming from guest posts — especially in an author bio area — may not be as valuable as a contextual link on the same page.

SEO là gì? Những khái niệm cơ bản và nâng cao

SEO là một khái niệm không quá mới mẻ đối với những người làm website tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai làm website cũng biết SEO, và SEO hiệu quả. Hôm nay, vGing sẽ chia sẻ tới bạn những khái niệm cơ bản và nâng cao về SEO để giúp bạn có cái nhìn đúng đắn, thực tế về hình thức marketing Online này.

Tìm hiểu về Google Analytics

Chủ sở hữu và quản lý website, cũng như các nhà quảng cáo đều quan tâm tới việc độc giả đến với website họ từ đâu? Đến thẳng website, đến từ các link dẫn chiếu, các chiến dịch quảng cáo banner/email, hay từ search engine

Tối ưu thẻ title và meta trong SEO

Tốt nhất là bạn nên tạo tiêu đề title duy nhất cho mỗi trang trên trang web của bạn.
Thẻ meta mô tả của trang cung cấp cho Google và các công cụ tìm kiếm khác bản tóm tắt nội dung trang. Trong khi tiêu đề trang có thể là một vài từ hoặc cụm từ, thẻ meta mô tả của trang có thể là một hoặc hai câu hoặc một đoạn ngắn.

6 thủ thuật SEO bất chính khiến website bị cấm

Hầu như tất cả mọi doanh nghiệp lớn nhỏ, mới cũ đều có một mẫu số chung. Mẫu số chung đó là họ muốn tìm kiếm các khách hàng, đối tác và những triển vọng nhằm gia tăng vị trí chủ đạo và nâng cao thương hiệu với một mục đích cuối cùng là có thể tạo ra những cơ hội kinh doanh mới.

Các bước để viết bài nội dung chuẩn SEO

Ở thời kỳ đầu khi mà SEO mới xuất hiện ở Việt Nam thì SEO Copywriting là một công việc quá dễ dàng, thậm chí là dễ đến…phát chán. Không cần đào sâu suy nghĩ, cũng như chẳng cần quan tâm đến câu chữ, chỉ cần “nhồi” thật nhiều từ khóa là được. Nhưng ngày nay, việc viết bài chuẩn SEO đã được Google đưa sang một trang mới. SEO Copywriting của ngày hôm nay và sau này đi nữa không còn là SPAM nữa rồi…

4 cách nhanh nhất giúp các website mới xuất hiện trên Google!

Một trong những vấn đề đầu tiên mà ai cũng phải đối mặt khi bắt đầu làm web, blog đó là website/blog của bạn không có ai biết đến, bạn không có một liên kết nào và website/blog của bạn không xuất hiện trên các search engine.

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P3

The significance of edits and changes is also a freshness factor. Adding or removing entire sections is a more significant update than switching around the order of a few words.

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – Phần cuối

Thông tin nhân viên có trên Linkedin: Hồ sơ nhân viên trên Linkedin cho thấy họ làm tại 1 công ty nào đó thì đó cũng là 1 dấu hiệu để đánh giá về thương hiệu uy tín.

Hãy like face để theo dõi bài viết mới
vGing · Giới thiệu · Dịch vụ · Khách hàng · Blog · Kiến thức · Liên hệ