Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức Seo

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P8

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P9 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P7 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P6 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P5 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P4 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P3 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P2 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P1 | 200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – Phần cuối

120. DMOZ Listed:

Many believe that Google gives DMOZ listed sites a little extra trust.

Được liệt kê trong DMOZ : Nhiều người tin rằng Google sẽ tin tưởng các trang web được liệt kê DMOZ hơn các trang khác.

Ghi chú : DMOZ là một site directory đứng đầu thế giới về độ uy tín và chất lượng. Website: dmoz .org – Được đánh giá với PageRank 8, ngoài ra, đây còn là directory được rất nhiều website lớn khác sử dụng như Google, Alexa, Yahoo, Bing …

121. Yahoo! Directory Listed:

The algorithm might also have a special place for the Yahoo! Directory, considering how long it’s been cataloging sites.

Được liệt kê trong Yahoo Directory : Các thuật toán cũng có thể có một vị trí đặc biệt cho Yahoo! Directory.

122. Number of Outbound Links on Page:

PageRank is finite. A link on a page with hundreds of OBLs passes less PR than a page with only a few OBLs.

Số Outbound Link trên trang : PageRank là hữu hạn. Một link trên trang có hàng trăm OBLs sẽ ít PR hơn một trang chỉ với một vài OBLs.

123. Forum Profile Links:

Because of industrial-level spamming, Google may significantly devalue links from forum profiles.

Liên kết hồ sơ diễn đàn : Bởi mức độ spam link công nghiệp nên Google có thể giảm giá trị đáng kể các link từ diễn đàn.

124. Word Count of Linking Content:

A link from a 1000-word post is more valuable than a link inside of  a 25-word snippet.

Lượng từ trong link liên kết : Link từ một bài 1000 từ có giá trị hơn một link bên trong một đoạn 25 từ.

125. Quality of Linking Content:

Links from poorly written or spun content don’t pass as much value as links from well-written, multimedia-enhanced content.

Chất lượng nội dung liên kết : Link liên kết từ những nội dung nghèo nàn hoặc được biên soạn kém sẽ không có giá trị cao như các link từ nhũng văn bản, nội dung đa phương tiện nâng cao, được chăm chút kỹ càng.

126. Sitewide Links:

Matt Cutts has confirmed that sitewide links are "compressed” to count as a single link.

Link toàn web: Matt Cutts đã xác nhận rằng các liên kết trên toàn site được gom lại và tính là một liên kết duy nhất.

User Interaction

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P8

127. Organic Click Through Rate for a Keyword:

Pages that get clicked more in CTR may get a SERP boost for that particular keyword.

CTR organic cho một từ khóa : Trang được kích nhiều hơn có thể sẽ được tăng hạng trong SERP với từ khóa đó.

128. Organic CTR for All Keywords:

A page’s (or site’s) organic CTR for all keywords is ranks for may be a human-based, user interaction signal.

129. Bounce Rate:

Not everyone in SEO agrees bounce rate matters, but it may be a way of Google to use their users as quality testers (pages where people quickly bounce is probably not very good).

Bounce Rate : Không phải ai trong SEO đồng ý vấn đề tỷ lệ trả lại, nhưng nó có thể là một cách để Google sử dụng người dùng của họ là kiểm tra chất lượng (trang mà mọi người nhanh chóng trả lại có lẽ không tốt).

130. Direct Traffic:

It’s confirmed that Google uses data from Google Chrome to determine whether or not people visit a site (and how often). Sites with lots of direct traffic are likely higher quality than sites that get very little direct traffic.

Truy cập trực tiếp : Nó xác nhận rằng Google sử dụng dữ liệu từ Google Chrome để xác định có hay không người truy cập vào một trang web (và thường xuyên). Các trang web có rất nhiều lưu lượng truy cập trực tiếp có khả năng chất lượng cao hơn so với các trang web có lưu lượng truy cập trực tiếp rất ít.

131. Repeat Traffic:

They may also look at whether or not users go back to a page or site after visiting. Sites with repeat visitors may get a Google ranking boost.

Truy cập lặp lại : Google cũng có thể biết được có hay không người dùng quay trở lại một trang hoặc trang web sau khi khách vào xem. Các trang web với truy cập lặp lại có thể được tăng xếp hạng của Google.

132. Blocked Sites:

Google has discontinued this feature in Chrome. However, Panda used this feature as a quality signal.

Chặn website: Google đã ngưng tính năng này trong Chrome. Tuy nhiên, Panda sử dụng tính năng này như một tín hiệu chất lượng.

133. Chrome Bookmarks:

We know that Google collects Chrome browser usage data. Pages that get bookmarked in Chrome might get a boost.

Chrome Bookmarks : Chúng ta biết rằng Google thu thập dữ liệu sử dụng trình duyệt Chrome . Các trang được đánh dấu trong Chrome có thể có được một tăng.

134. Google Toolbar Data:

Search Engine Watch’s Danny Goodwin reports that Google uses toolbar data as a ranking signal. However, besides page loading speed and malware, it’s now know what kind of data they glean from the toolbar.

Dữ liệu Google Toolbar : Google sử dụng dữ liệu trên thanh công cụ như một tín hiệu xếp hạng. Tuy nhiên, bên cạnh tốc độ tải trang và phần mềm độc hại, nó bây giờ còn biết những loại dữ liệu mà họ thu thập từ thanh công cụ.

135. Number of Comments:

Pages with lots of comments may be a signal of user-interaction and quality .

Số lượng comment: Trang với rất nhiều comment có thể là một tín hiệu cho thấy sự tương tác của người sử dụng . Điều đó cũng đồng nghĩa với chất lượng.

136. Time on Site:

Google Analytics and Chrome data may help Google determine your user average time on site. If people spend a lot of time on your site, that may be used as a quality signal.

Time on Site : Dữ liệu Chrome và Google Analytics có thể giúp Google xác định thời gian trung bình người dùng của bạn trên trang web. Nếu mọi người dành rất nhiều thời gian trên trang web của bạn, thì đó cũng là một yếu tố khẳng định chất lượng.

Special Algorithm Rules

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P8

137. Query Deserves Freshness:

Google gives newer pages a boost for certain searches.

Truy vấn mới xứng đáng : Với một số tìm kiếm nhất định Google sẽ nâng các trang mới hơn lên

138. Query Deserves Diversity:

Google may add diversity to a SERP for ambiguous keywords, such as "ted”, "WWF” or "ruby”.

Truy vấn đa dạng Google có thể thêm sự đa dạng cho một SERP với những câu truy vấn dùng từ khóa không rõ ràng, chẳng hạn như "ted”, "WWF” hay "ruby”.

139. User Browsing History:

Sites that you frequently visit while signed into Google get a SERP bump for your searches.

Lịch sử duyệt tìm của người dùng : Các trang web mà bạn thường xuyên ghé thăm khi đăng nhập vào Google sẽ dễ xuất hiện trong các tìm kiếm của bạn hơn.


Bài viết liên quan

      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P9
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P7
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P6
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P5
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P4
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P3
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P2
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P1
      200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – Phần cuối
Bạn phải click vào đây
để like, thì comment face của bạn mới được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến
Kiến thức tiếp theo
Kiến thức đọc nhiều

Tìm từ khóa liên quan được tìm nhiều nhất trên google

Cách tìm từ khóa trên google là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn định hướng được việc SEO website lên TOP Google. Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách tìm từ khóa liên quan đến lĩnh vực website của mình.

Google Analytics là gì

Google Analytic là một công cụ phân tích Website hết sức tin cậy và được cung cấp bởi Google. Đây được xem là công cụ rất hiệu quả dành cho những Webmaster và những người làm SEO khi muốn thông kê những thông tin về website của mình.

Hướng dẫn SEO từ khóa lên top 10 google nhanh và hiệu quả nhất

Hẳn ai đọc bài viết này cũng đều đã biết, SEO là viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, là tập hợp các phương pháp,thủ thuật nhằm nâng cao thứ hạng của một website trên trang kết quả của các công cụ tìm kiếm.

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P5

The aforementioned Google Quality Document states that they prefer sites with an “appropriate amount of contact information”. Supposed bonus if your contact information matches your whois info.

Cách viết bài hiệu quả cho website và hướng dẫn SEO Copywriting.

Viết bài cho website là biện pháp tạo nội dung phổ biến nhất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hiểu rõ sản phẩm và dịch vụ của mình để tư vấn nhưng lại không biết viết thế nào cho tốt, viết thế nào để đem lại truy cập cao từ Google. Như vậy yêu cầu hợp tác cùng các đơn vị SEO có kỹ thuật SEO copywriting thực sự cần thiết.

Tối ưu thẻ title và meta trong SEO

Tốt nhất là bạn nên tạo tiêu đề title duy nhất cho mỗi trang trên trang web của bạn.
Thẻ meta mô tả của trang cung cấp cho Google và các công cụ tìm kiếm khác bản tóm tắt nội dung trang. Trong khi tiêu đề trang có thể là một vài từ hoặc cụm từ, thẻ meta mô tả của trang có thể là một hoặc hai câu hoặc một đoạn ngắn.

Tối ưu hóa SEO tài khoản Google + Doanh nghiệp

Mạng xã hội Google + đang ngày càng tỏ ra quan trọng trong SEO nhờ những tính năng mạnh mẽ của mình. Hôm nay vGing sẽ hướng dẫn bạn cách tối ưu hóa tài khoản doanh nghiệp trên Google + để hỗ trợ SEO hiệu quả.

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P3

The significance of edits and changes is also a freshness factor. Adding or removing entire sections is a more significant update than switching around the order of a few words.

4 cách nhanh nhất giúp các website mới xuất hiện trên Google!

Một trong những vấn đề đầu tiên mà ai cũng phải đối mặt khi bắt đầu làm web, blog đó là website/blog của bạn không có ai biết đến, bạn không có một liên kết nào và website/blog của bạn không xuất hiện trên các search engine.

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P7

Although definitely white hat SEO, links coming from guest posts — especially in an author bio area — may not be as valuable as a contextual link on the same page.

SEO là gì? Những khái niệm cơ bản và nâng cao

SEO là một khái niệm không quá mới mẻ đối với những người làm website tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai làm website cũng biết SEO, và SEO hiệu quả. Hôm nay, vGing sẽ chia sẻ tới bạn những khái niệm cơ bản và nâng cao về SEO để giúp bạn có cái nhìn đúng đắn, thực tế về hình thức marketing Online này.

Yếu tố quyết định đến thứ hạng của website top 1 trên Google

Những yếu tố quyết định đến thứ hạng của một trang web top 1 trên Google được thống kê từ 15,000 từ khóa xếp TOP 1 trên Google.com. Nắm bắt và đưa những yếu tố này vào website của mình để có thứ hạng cao trên SERPs.

Hãy like face để theo dõi bài viết mới
vGing · Giới thiệu · Dịch vụ · Khách hàng · Blog · Kiến thức · Liên hệ